Hvorfor økologiske fødevarer?

Økologiske f'ødevarer

Den evige diskussion om, hvorvidt fødevarer skal være økologiske eller ej, vil højest sandsynligt aldrig ende tage, men man kan dog godt ridse de to argumenter op overfor hinanden og så håbe på, at det vil gøre diskussion mindre højlydt og evt. gøre det mere klar overfor de fleste, hvorfor økologiske fødevarer bør være at foretrække.

Almindelige fødevarer er produceret med en hel masse forskellige reguleringer og er underlagt en række statslige love og regulativer, men i mange tilfælde er disse regulativer ikke noget der passer sammen med hvad der gør fødevarer økologiske.

Fødevarers status kommer fra den måde, de er blevet produceret på, og der er faktisk ganske stor forskel på, hvornår noget er økologisk og ikke er økologisk.

I de flestes øjne betyder økologi for fødevarer noget med, at det er så naturligt fremstillet, som det er muligt, og hos mange betyder det samtidig også meget færre sprøjtemidler og konserveringsmidler end almindelige fødevarer. Dette betyder samtidig at økologiske fødevarer ofte har en mere realistisk holdbarhed end almindelige fødevarer. Dog kan det hos nogle være en irritation uden at de ved hvad konserverings- og sprøjtemidlerne rent faktisk gør ved fødevarerne.

Økologiske fødevarer er overordnet set produceret på en måde, hvor der tages hensyn til miljøet og dyrevelfærd i alle procedurer og gennem hele processen fra jorden til familiens spisebord. Fødevarer der mærkes med økologi skal være 100% økologisk. Der må med andre ord ikke være ingredienser i, der ikke er økologiske.

Dette betyder samtidig også, at man kan forklare hvad der gør at prisen bliver højere. Økologiske fødevarer har en langt vanskeligere proces, hvilket gør at det kræver mere af den der producerer det samt at der er en større chance for at høsten ikke bliver lige så god.

Hvis man skal vælge almindelige fødevarer, så accepterer man en vis mængde af sprøjtemidler på især frugt og grønt samt en vis grad af konservering. Hvis man vælger økologiske fødevarer, så vælger man mere rene produkter, som minder mere om det man selv kan gro i baghaven. I visse tilfælde kan man endda da tale om en bedre smag.